آینده پژوهی و آینده نگاری شهری- چکیده مقالات نشریه FORESIGHT در شماره ۱۸ موضوع شماره ۵ سال ۲۰۱۶

آینده نگاری یا آینده پژوهی شهری اخیرا در ایران طرفداران و علاقه مندان بسیاری پیدا کرده است و اساتید دانشگاه های مختلف و شهرداریها از جمله شهرداری تهران، مشهد و اصفهان و چند پژوهشکده این موضوع را بصورت جدی دنبال می کننند. این امر به خودی خود امیدوار کننده هست اما باید آنقدر هوشمندانه باشد که در جهت صحیح خود حرکت کند و فقط در قالب عناوین طرح ها و کارگاه ها و طرح های پژوهشی باقی نماند وبصورت کاریردی از این علم  استفاده شود. از طرفی دیگر آینده پژوهی معادل همه چیز تلقی نشود و در کنار سایر رویکردها و روش های برنامه ریزی شهری مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که در همین آغاز راه بوجود آمده است، تمرکز شدید بر فناوری و اینده شهرها متاثر از فناوری است، در حالی که سایر ابعاد کاربست آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری کمتر مورد توجه است و لازم است اصول آینده نگاری بعنوان یک علم و یا بعنوان یک پاردایم جدید برنامه ریزی در برنامه ریزی شهری مورد توجه قرار گیرد و با بکارگیری این اصول راهبردهای پابرجا در مواجه عدم قطعیت های متعدد که پیش روی شهرها است اتخاذ شوند. در راستای توسعه دانش آینده پژوهی شهری و نحوه ی بکارگیری آینده پژوهی در برنامه ریزی شهری مقالات و فصول کتابهای مربوطه بصورت خلاصه در این وبسایت قرار می گیرد تا مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد. نشریه FORESIGHT  در شماره ۱۸ موضوع شماره ۵ سال ۲۰۱۶ خود به صورت تخصصی  به آینده نگاری شهری پرداخته است. عناوین مقالات این شماره ذیلا ادامه خواندن “آینده پژوهی و آینده نگاری شهری- چکیده مقالات نشریه FORESIGHT در شماره ۱۸ موضوع شماره ۵ سال ۲۰۱۶”