آینده نگاری در طرح های توسعه شهری و منطقه ای مروری برتجارب داخلی و خارجی ضرورت ها و نواقص

در نشست تخصصی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، بنده تجاربی از آینده نگاری شهری و منطقه ای در جهان ایران را ارائه کردم و در پایان بحث را با جمع بندی در مورد مهمترین چالش های کاربست آینده نگاری در طرح های توسعه شهری و منطقه ای  در ایران به پایان رساندم . در ادامه این مطلب توضییح تفصیلی چالش ها بخوانید.

اساسی ترین چالش های بکارگیری آینده نگاری در طرح های توسعه شهری و منطقه ای:

  • ضعف بنیان های علمی و عدم وجود متخصصین و رشته های مربوطه
  • شرح خدمات و پایه های طرح های مطالعاتی در کشور بر اساس این رویکرد
  • عدم وجود پیش زمینه و آمادگی کارفرما و کاربران برای استفاده از روش ها ونتایج آینده نگاری
  • تناقض با برنامه عملیاتی
  • اشکالات در پیوند سناریوهای کیفی با فضا و تحلیل های فضایی و کمی
  • اتصال تحولات کلان ملی و جهانی با تحولات محلی و منطقه ای
  • ضعف شیوه ها و بسترهای مشارکت
  • مشکلات ساختار مدیریتی در ارتباط با آینده نگاری(نبود سازمان مشخص، عدم یکپارچگی و ….)

 

ادامه خواندن “آینده نگاری در طرح های توسعه شهری و منطقه ای مروری برتجارب داخلی و خارجی ضرورت ها و نواقص”

تحليلي برجايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري در ايران

تحليلي برجايگاه آينده پژوهي در برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري در ايران

رامين ساعدموچشي- طاها رباني

چکيده:

اگرچه انديشه انساني همواره رو به سوي آينده داشته است اما روش هاي علمي نگرش به آينده(آينده پژوهي) قدمتي برابر با جند دهه دارد. در اين ميان شهر به عنوان کانون پويايي و نوآوري جايگاه خاصي در انديشه آينده پژوهان دارد و بازتاب آن در طرح هاي توسعه شهري به عنوان راهنماي توسعه آتي شهرها قابل مشاهده است. پژوهش پيش رو برآن است تا با روشن ساختن جايگاه آينده پژوهي در طرح هاي توسعه شهر و به طور مشخص  طرح هاي راهبردي توسعه شهر به عنوان رويکردهاي نوين برنامه ريزي شهري در ايران، تحليلي بر اين ارتباط و پيوند ارائه دهد. روش مطالعه در اين پژوهش تحليلي- توصيفي است. بررسي ها حکايت از اين دارد که علي رغم استفاده از مدل هاي ترکيبي آينده پژوهي در اين طرح ها، نقص هاي جدي در روش تدوين و گستره آينده پژوهي در آنها قابل مشاهده است.

 واژگان کليدي:

آينده پژوهي، برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري، ايران

دانلود

برگزاری اولین کارگاه آموزشی – کاربردی آینده نگاری منطقه ای با رویکرد آینده توسعه استان بوشهر

برگزاری اولین کارگاه آموزشی – کاربردی آینده نگاری منطقه ای با رویکرد آینده توسعه استان بوشهر ۱۱/۳/۹۵

این کارگاه شامل دو بخش آموزشی و مشارکتی بود که در بخش آموزشی کارگاه، ابتدا آقای دکتر ایرج نبی پور استاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و از فعالین بومی استان در زمینه آینده نگاری مباحث خود را در مورد مفاهیم بنیادین آینده نگاری و روشهای رایج آن در جهان ارائه نمودند.

در ادامه آقای دکتر مجتبی رفیعیان عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس سخنان خود را در مورد دیدگاه های آینده نگاری و برنامه ریزی و تجارب آینده نگاری منطقه ای ایراد نمودند.

در پایان کارگاه بخش اول دکتر طاها ربانی عضو فدراسیون بین المللی آینده پژوهی(WFSF) در مورد تفکر ارزشی و روشهای شناسایی اهداف و همچنین فرآیند شناسایی پیش نویس اولیه اهداف استان بوشهر مطالب خود را ارائه نمودند.

پس از پایان یافتن بخش آموزشی برنامه، در بخش دوم اهداف شناسایی شده برای توسعه آینده استان به بحث گذاشته شد و هر کدام از حضار نظر خود را در مورد اهداف بیان نمودند. بر اساس نظرات حضار محورهای اهداف ارائه شده به روز شده و مقرر گردید محورها و اهداف هر کدام مورد تجدید نظر قرار گیرد.

در خاتمه با توجه به مشارکت فعال مدیران و مسئولین استان و استماع نظر حاضرین ، مقرر گردید که اهداف ذیل معیار و ملاکی برای تدوین اهداف بنیادین در برنامه آمایش استان بوشهر قرار بگیرد:

برقراری توازن بین اقتصاد استان و اقتصاد ملی و ارتقای سهم استان از نفت و گاز.

تبدیل استان به قطب فن آوری و اقتصاد دانش بنیان در عرصه های مزیتی استان.

حفظ محیط زیست و ارتقای تاب آوری سواحل.

تبدیل استان به قطب تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه توسعه دریا محور و نفت وگاز.

تبدیل استان به هاب تجارت، بازرگانی و ترانزیت کالا.