دانشگاه تهران منتشر کرد: کتاب آینده پژوهی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی، با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

چکیده

در هر تعریفی از برنامه‌ریزی، نگاه به آینده و آینده‌نگری به‌مثابۀ بخش تفکیک‌ناپذیری مطرح می‌شود، از این دیدگاه برنامه‌ریزی فعالیتی است برای ایجاد آمادگی در مواجهه با آینده. واکاوی فرایند تاریخی تغییر جایگاه آینده در برنامه‌ریزی از شیوه‌های مختلفی حکایت دارد که بسته به پیچیدگی جوامع، ابزار و تفکر برنامه‌ریزی تغییر و دگرگونی یافته است. از پیشگویی آینده با رمل و اسطرلاب و شیوه‌های جادوگری و نجوم تا پیش‌بینی بر اساس روش‌های آماری و ابزار پیشرفتۀ ساخت دست بشر دو مرحله از نگاه به آینده طی شده است. در همۀ طول تاریخ بشر کشف آینده و ادامه خواندن “دانشگاه تهران منتشر کرد: کتاب آینده پژوهی، پارادایمی نوین در برنامه ریزی، با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای”

آینده نگاری در طرح های توسعه شهری و منطقه ای مروری برتجارب داخلی و خارجی ضرورت ها و نواقص

در نشست تخصصی که در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، بنده تجاربی از آینده نگاری شهری و منطقه ای در جهان ایران را ارائه کردم و در پایان بحث را با جمع بندی در مورد مهمترین چالش های کاربست آینده نگاری در طرح های توسعه شهری و منطقه ای  در ایران به پایان رساندم . در ادامه این مطلب توضییح تفصیلی چالش ها بخوانید.

اساسی ترین چالش های بکارگیری آینده نگاری در طرح های توسعه شهری و منطقه ای:

  • ضعف بنیان های علمی و عدم وجود متخصصین و رشته های مربوطه
  • شرح خدمات و پایه های طرح های مطالعاتی در کشور بر اساس این رویکرد
  • عدم وجود پیش زمینه و آمادگی کارفرما و کاربران برای استفاده از روش ها ونتایج آینده نگاری
  • تناقض با برنامه عملیاتی
  • اشکالات در پیوند سناریوهای کیفی با فضا و تحلیل های فضایی و کمی
  • اتصال تحولات کلان ملی و جهانی با تحولات محلی و منطقه ای
  • ضعف شیوه ها و بسترهای مشارکت
  • مشکلات ساختار مدیریتی در ارتباط با آینده نگاری(نبود سازمان مشخص، عدم یکپارچگی و ….)

 

ادامه خواندن “آینده نگاری در طرح های توسعه شهری و منطقه ای مروری برتجارب داخلی و خارجی ضرورت ها و نواقص”

آینده پژوهی: تاریخ +مراحل+ بنیانهای فلسفی و روش شناختی

Alan Mills, fsa and Peter Bishop, phd,200, Applied futurism An introduction for actuaries, USA
ترجمه صفحات ۷-۱۳- – توسط طاها ربانی- مطالب سال ۸۹ ترجمه شده است و ممکن است ایراداتی در ترجمه وجود داشته باشد.

آینده پژوهی رشته ای است که بطور نظام مند به کشف انچه، که ما می توانیم در باره آینده سیستمهای انسانی بدانیم و مورد استفاده قرار دهیم، می پردازد. آینده پژوهی رشته ای جدید است که مراحل اغازین پیشرفت خود را طی می کند.

آینده پژوهی تا کنون چهار مرحله را پشت سر گذرانده است:

نخستین مرحله از دهه های بعد از جنگ جهانی دوم شروع شد و تا اغاز دهه ۱۹۶۰ ادامه یافت. این دوره، دوره رشد شدید اقتصاد جهانی و دوره ای بود که امریکا تحت تهدید حمله ی هسته ای قرار داشت. طی این دوره آینده پژوهان نشان دادند که ما می توانیم بطور شایسته ای آینده را مطالعه کنیم، انها پایه های فلسفی و روش شناسی رشته را بنیان نهاده و در همین دوره ابزارهای متعددی برای آینده پژوهی بوجود آمد. ادامه خواندن “آینده پژوهی: تاریخ +مراحل+ بنیانهای فلسفی و روش شناختی”